top of page

BẢN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Bản quyền và thương hiệu:

Các nội dung trên website này thuộc về Hebe’s Naturals. Việc sao chép, sửa đổi, phân phối lại các thông tin với mục đích thương mại cần được thông báo với Hebe’s Naturals và được sự chấp thuận của chúng tôi. Quý khách có thể in hay download thông tin từ website mà không cần thông báo cho chúng tôi khi sử dụng cho mục đích phi thương mại.

2. Bảo mật thông tin khách hàng:

Hebe’s Naturals thu thập thông tin khi quý khách lập đơn hàng và sử dụng các thông tin cho mục đích chuyển hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi đảm bảo không cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ ba trừ trường hợp được yêu cầu bởi cơ quan quản lý nhà nước cho mục đích xác minh vi phạm pháp luật. Các thông tin thẻ tín dụng của quý khách cung cấp trên website được mã hóa nhiều lớp, được bảo vệ theo công nghệ SSL.

3. Giới hạn trách nhiệm:

  • Chúng tôi luôn kiểm soát thông tin cung cấp trên website cập nhật và chính xác, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, lỗi web hay gián đoạn giao dịch do website được cung cấp bởi bên thứ ba.

  • Hebe’s Naturals không chịu trách nhiệm đối với những tổn thương, thất thoát của quý khách trong việc cung cấp/bán lại sản phẩm của chúng tôi.

  • Hebe’s Naturals không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề quý khách gặp phải khi truy cập sang một trang web khác thông qua đường link trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không có trách nhiệm với chúng.

  • Hebe's Naturals có trách nhiệm giới hạn cùng quý khách xử lý việc thất thoát thông tin do sự cố công nghệ bất khả kháng (virus, hacker).

  • Hebe’s Naturals có thể bàn giao nhiệm vụ hay ký hợp đồng với bên thứ ba để hoàn thành giao dịch với quý khách.

bottom of page