top of page

XÀ PHÒNG HỮU CƠ

Luôn được làm mới từng mẻ nhỏ theo phương pháp nguội truyền thống, chúng tôi không sử dụng Phôi xà phòng thương mại.

Từ Dầu dừa hữu cơ USDA, Bơ Shea và nguyên liệu tự nhiên khác.

Không chỉ Sạch, mà còn Dưỡng Hữu Cơ an lành.

Chúng tôi không có sản phẩm nào để hiển thị ở đây ngay lúc này.

bottom of page